Bezdrôtový rozhlas


Systém certifikovaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p., č.c. 0076/104/2/2010 s možnosťou

napojenia na centrálny varovný systém CO Ministerstva vnútra SR

 

  • Nahradzuje zastaralý drôtový obecný rozhlas
  • Umožňuje rozširenie obecného rozhlasu v obci o bezdrôtové pripojenie spádových obcí a sídlisk
  • Umožňuje paralelný chod drôtového a bezdrôtového rozhlasu s možnosťou postupného nahradenia drôtového rozhlasu bezdrôtovýmBezdrôtový rozhlas s digitálnym kódovaním pre ozvučenie obcí a miest je veľmi spoľahlivé zariadenie, určené pre mestá a obce ako varovný informačný systém nahradzujúci zastarané drôtové rozhlasy. Systém je určený k šíreniu informací o událostiach v meste alebo obci, Informácií komerčného charakteru a tiež k varovaniu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí - živelných pohromách, chemických haváriach, atd.

Dosah vysielania sa podľa členitosti terénu pohybuje do 10 km. Vzdialeniejšie miesta (spádové obce) alebo miesta bez kvalitného signálu sú riešené pomocou prevádzača. Bezdrôtový informačný systém je možné plne zálohovať a je teda funkčný aj v prípade výpadku elektrickej energie.

Bezrôtový informačný systém tak rieši kvalitné ozvučenie miest, obcí a zároveň svojim technických riešením zaisťuje varovanie obyvateľstva aj v prípade neprítomnosti obsluhy na obecnom úrade.