Bezdrôtový a drôtový rozhlas
pre obce a mestá

Predaj-montáž-servis

Hlavným programom je výroba, montáž a servis bezdrôtového rozhlasu pre ozvučenie miest, obcí a priemyselných objektov.

Melodické zvonenie pre školy

Realizujeme kompletné dodávky a montáže školských rozhlasov, vrátane melodického zvonenia.

Rozširujeme sa

Postupne sme rozšírili svoju činnosť o veľkoobchod a maloobchod s prvkami ozvučovacej techniky.

like

Spoľahlivo a bezpečne

Dlhoročná tradícia a skúsenosti, silný tím technikov a profesionálne poradenstvo.

Rozhlasove ústredne


Pre ozvučenie miest a obcí

Rozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.


Celý systém je možné napojiť na celoštátny systém varovania CO SR.

Kooperačne spolupracujeme s firmou Tesaudio s.r.o., ktorú zastupujeme obchodne aj servisne.

Obchodne zastupujeme firmu Notus-Powersonic s.r.o. výrobcu ultrazvukových čističiek.

Ďalšiou činnosťou je maloobchod a veľkoobchod prvkov ozvučovacej techniky (reproduktory, mikrofóny, zosilňovače, zariadenie jednotného času).

Zaisťujeme kompletnú dodávku a montáž slaboprúdovej elektrotechniky, ultrazvukových čističiek...

 

Firma ELMIK ponúka

  • Dodávku a montáž bezdrôtových rozhlasov pre obce a mestá
  • Skúšobné meranie šírenia signálu v obci a vyhotovenie technicko - ekonomickej  štúdie PPRIPRAVÍME ZADARMO!

Projekčne, dodávateľsky a montážne zastrešíme ozvučenie mikroregiónov, miest, obcí, škôl, štadiónov a športových komplexov, kultúrnych domov, obradných a smutočných siení, cintorínov, autobusových a vlakových staníc ...

Našim cieľom je vaša spokojnosť