Firma ELMIK Vráble s.r.o. ponúka

  • Dodávku a montáž bezdrôtových a drôtových rozhlasov pre obce a mestá
  • Skúšobné meranie šírenia signálu v obci a vyhotovenie technicko – ekonomickej  štúdie PRIPRAVÍME ZADARMO!

Projekčne, dodávateľsky a montážne zastrešíme ozvučenie mikroregiónov, miest, obcí, škôl, štadiónov a športových komplexov, kultúrnych domov, obradných a smútočných siení, cintorínov, autobusových a vlakových staníc …

Kooperačne spolupracujeme s firmou Tesaudio s.r.o., ktorú zastupujeme obchodne aj servisne.