Bezdrôtový rozhlas

Systém certifikovaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p., č.c. 0076/104/2/2010 s možnosťou napojenia na centrálny varovný systém CO Ministerstva vnútra SR

  • Nahradzuje zastaralý drôtový obecný rozhlas
  • Umožňuje rozšírenie obecného rozhlasu v obci o bezdrôtové pripojenie spádových obcí a sídlisk
  • Umožňuje paralelný chod drôtového a bezdrôtového rozhlasu s možnosťou postupného nahradenia drôtového rozhlasu bezdrôtovým

Bezdrôtový rozhlas s digitálnym kódovaním pre ozvučenie obcí a miest je veľmi spoľahlivé zariadenie, určené pre mestá a obce ako varovný informačný systém nahradzujúci zastarané drôtové rozhlasy. Systém je určený k šíreniu informácií o udalostiach v meste alebo obci, Informácií komerčného charakteru a tiež k varovaniu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí – živelných pohromách, chemických haváriách, atd.

Dosah vysielania sa podľa členitosti terénu pohybuje do 10 km. Vzdialenejšie miesta (spádové obce) alebo miesta bez kvalitného signálu sú riešené pomocou prevádzača. Bezdrôtový informačný systém je možné plne zálohovať a je teda funkčný aj v prípade výpadku elektrickej energie.

Bezdrôtový informačný systém tak rieši kvalitné ozvučenie miest, obcí a zároveň svojim technických riešením zaisťuje varovanie obyvateľstva aj v prípade neprítomnosti obsluhy na obecnom úrade.

Mám záujem o bezdrôtový rozhlas.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať vyplnením nižšie uvedeného formuláru. Ozveme sa vám naspäť. 
Môžete tiež volať na +421 911 773 585