Rozhlasové ústredne a zosilňovače


Sú určené pre ozvučenie miest a obcí, športových štadiónov, športových hál, škôl, internátov, obchodných domov, hypermarketov, podnikov, hotelov, ubytovacích zariadení, rekreačných zariadení, kultúrnych domov, nemocníc, domovov dôchodcov, autobusových a vlakových staníc.

Rozhlasová ústredňa je tvorená ako stavebnica, ktorá sa dá dodatočne jednoducho rozšíriť a doplniť. Zákazník si vždy kupuje iba zostavu, ktorú skutočne potrebuje. Jednotky sú samostatné a skladajú sa na seba. Vzájomnému posunutiu bráni prehlubňa na vstupnej jednotke a zosilňovači, do ktorých sa postavia nožičky jednotlivých komponentov. Prepojenie jednotiek sa realizuje pomocou dodaných prepojovacích káblov.

Rozhlasová ústředňa sa skládá z:

  • Linkového odpojovača (10 alebo 20 liniek)
  • Vstupnej jednotky (nízkej alebo vysokej)
  • N - počtu jednotiek výkonového zosilňovača (500 W)

Technické dáta:

Napájacie napätie - 220V/50Hz
Výstupné napätie - 100V
Výstupný výkon - 500, 1000, 1500, 2000 W
Frekvenčný rozsah - 40Hz - 16kHz + 3 dB
Rozmer Š x V x H - 435 x (n x 90) x 360 mm

Rozhlasové ústredne a zosilňovače:

     
AUA 5613 - 05   AUA 5613 - 10   AUA 5613 - 15   AUA 5613 n - 05
             
     
AUA 5613 n - 10   AUA 5613 n - 15   AUA 5613 - 15   AUA 5613 - 05 CD